SERVICII

Legislatia societatilor si legislatia comerciala in general reprezinta o parte
semnificativa a activitatii noastre curente ca avocati care actioneaza in numele clientilor din portofoliul sau.

Litigii & Arbitraj

Atat timpul cat si resursele implicate, pot fi mai mici in cazul rezolvarii unui conflict, prin negociere, pe cale amiabila, insa nu mereu partile implicate ajung la o intelegere.

In acest din urma caz evaluarea corecta a punctelor forte/slabe pot face diferenta in cadrul litigiului, oferindu-va solutii optime (??) bazate pe cunoastere si practica.

Drept civil

Imobiliar. Cadastru şi carte funciară

  • asistenţă juridică persoanelor fizice si juridice în diverse proiecte imobiliare – clădiri de birouri, complexuri rezidenţiale, construcţii industriale – prin realizarea de analize de tip due-diligence, prin negocierea, redactarea şi revizuirea documentației juridice, de cadastru şi de carte funciară, necesare pentru încheierea tranzacţiilor.
  • asistenţă juridică în vederea soluţionării problemelor de publicitate imobiliară şi de carte funciară, atât în faţa oficiilor de cadastru şi de carte funciară, cât şi în faţa instanţelor judecătoreşti.
  • elaborarea unor analize de tip due-diligence cu privire la dreptul de proprietate si dezmembraminte ale acestuia

Familia

Consultanţă, asistență şi de reprezentare a persoanelor fizice în toate tipurile de cauze care au ca obiect relaţiile de familie: în proceduri judiciare şi de soluţionare amiabilă (mediere), precum divorț, exercitarea autorității părintești, regimuri matrimoniale (convenţii matrimoniale, partaj de bunuri comune), filiaţie;

Contracte

consultanţă juridică în negocierea, redactarea şi modificarea tuturor tipurilor de contracte pe care aceştia le încheie în desfăşurarea activităţii lor: contracte de vânzare, închiriere, împrumut,  mandat, antrepriză, furnizare, donaţie etc

Proceduri de executare silită

Recuperari creanțe constatate printr-o hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau prin alte inscrisuri carora legea le ofera character de titlu executoriu;

Asistenţă juridică  si reprezentare în litigii avand ca obiect contestatii la executare evacuare, punere în posesie, servituți, predări de bunuri.

Drept societar

Înfiinţare societăţi

Asistență juridică şi reprezentare în toate fazele procedurii de înregistrare a unei societăţi redactarea tuturor actelor necesare constituirii

Modificarea actelor constitutive

Asistenţă juridică în legătură cu toate procedurile de modificare a structurii societare – asociaţi, administratori, directori, capital social etc. 

Activităţi societare curente

Asistenta juridica si consultanta in operaţiunile curente ale unei societăţi, atat in legatura cu asigurarea respectării normelor incidente în cazul deciziilor organele statutare, cat si redactarea de documente necesare in activitatea 

Dizolvare și lichidare

Asistenţă juridică si reprezentare în proceduri precum dizolvare, lichidare şi radiere a societăţilor din Registrul Comerţului.

Dreptul muncii

Elaborarea unor analize de tip due-diligence cu privire la aspecte de dreptul muncii;

Negocierea, redactarea contractelor de muncă, precum si a clauzelor de confidentialitate, neconcurenta etc;

Redactarea de opinii juridice privind restructurarea societăţilor şi privind procedurile de concediere colectivă;

Consultanta la elaborarea regulamentelor de ordine interioara;

Reprezentarea companiilor/persoanelor fizice în litigii de dreptul muncii legate de executarea, modificarea şi încetarea contractelor de muncă, răspunderea contractuală şi/sau contravenţională de dreptul muncii;

Drept administrativ

Consultanţă cu privire la stabilirea cadrului legal în domeniul contenciosului administrativ;

Contestatie administrativa – cerere privind procedura prealabila

Cerere de suspendare a unui act administrativ pe cale principala

Asistenţă în ceea ce priveşte elaborarea şi redactarea de cereri şi contestaţii în legătură cu actele administrative emise de autorităţi ale administraţiei centrale sau locale sau de instituţii cu atribuţii administrative;

Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de contencios administrativ în legătură cu litigiile privitoare la anularea actelor administrative emise de autorităţi ale administraţiei publice teritoriale sau centrale;

Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de contencios administrativ în legătură cu litigiile privitoare la obligarea autoritatii administrative la emiterea unui act administrativ