Legislatia societatilor si legislatia comerciala in general reprezinta o parte semnificativa a activitatii curente a noastra ca avocati, care actioneaza in numele clientilor din portofoliul sau. Ca avocati avem de asemenea experienta in a lucra cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, in legatura cu aspecte tinand de activitatile curente sau problemele juridice ale clientilor sai, acoperind toate spetele ce tin de: Drept comercial, Drept edilitar, Dreptul muncii, Dreptul financiar si fiscal, Dreptul vamal si Regimului juridic al strainilor, asigurand urmatoarele servicii:

Consultanta juridica in legatura cu orice aspecte privind infiintarea, operarea si conducerea societatilor, fuziuni, achizitii si proceduri de reorganizare, proceduri de faliment; asigurarea sediului fiscal pentru companii din portofoliu.

Asistenta juridica in legatura cu aspecte tinand de TVA, impozitare pe venit, impozitare prin retinere la sursa si diverse proceduri fiscale. Implicarea in domeniul impozitarii include asistenta si reprezentarea in diverse proceduri legale in instanta.

Depunerea diligentelor pentru obtinerea autorizatiilor de construire; Obtinerea de certificate constatatoare, caziere fiscale si judiciare;

Asistenta juridica privind contractele comerciale si civile, in domenii cum ar fi domeniul imobiliar, furnizarea de servicii, vanzari, distributie, leasing, garantii si gajuri. Avocatii au fost totodata implicati in diverse litigii in instante judecatoresti si la curtea de arbitraj.

Atestare de acte constitutive, aditionale, hotarari ale adunarii generale ale asociatilor, comodate, inchirieri imobile sau spatii comerciale, cesiuni etc.

Recuperarea creantelor de la debitori prin notificari, somatii de plata si pe dreptul comun (servicii de negociere si tranzactionare in procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clientilor in proceduri de conciliere directa; redactarea tuturor inscrisurilor si actelor necesare procedurilor actiunilor in instanta, participarea la administrarea de expertize judiciare si extrajudiciare necesare recuperarii debitului).

Inregistrari de marci si indicatii geografice, desene si modele industriale, precum si alte feluri de reprezentare in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

Executari silite si faliment;

Tranzactii judiciare si extrajudiciare;

Consultanta in domeniul dreptului concurentei comerciale si reprezentare in fata Consiliului Concurentei si a Oficiului Concurentei, notificare concentrari economice.

Intocmire si redactare a Regulamentului de Ordine Interioara a societatii si a contractelor colective si individuale de munca, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Informarea periodica privind legislatia aplicabila domeniului dumneavoastra de activitate.

Consultanta comerciala si fiscala (Consultanta fiscala generala, reprezentand redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementeaza: impozitarea societatilor commercial, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venitul nerezidentilor; impozite locale; redactare de precontracte, contracte, asistare in fata notarului public la semnarea in vederea autentificarii a tuturor tipurilor de contracte).

Asistenta juridica in solutionarea diferendelor (servicii de mediere, negociere si asistenta in incheierea contractelor si a diferendelor pe care le implica, asistenta juridica in faza prelitigioasa, redactarea tuturor documentelor pe care le implica diferendul, intocmirea de strategii pentru evitarea celor mai des intalnite litigii in activitatea clientului).

Asistenta juridica si reprezentare in cauze penale, atat in fata instantelor de judecata, cat si in fata organelor de cercetare penala